THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

ETU- JA TAKAREISI

SPORTON ETU- JA TAKAREISI konsepteissa yhdistyy vankka tietotaito eri kuntoutustilanteissa, sekä viimeisin teknologia ja monitorointi. Varsinkin urheilijoiden kohdalla kriteeriperusteinen kuntoutusmalli on osoitettu tehokkaaksi ja turvalliseksi menetelmäksi, jolla taataan urheilijalle turvallinen paluu lajiin.

SPORTON ETU- JA TAKAREISI konseptit muodostuu kartoituksesta, ohjatusta harjoittelusta, monitoroinnista ja tavoiteltavista kriteereistä, jotka räätälöidään kunkin tarpeen mukaan. Näin ollen taataan turvallinen lajiin/urheiluun paluu ja luodaan pohja hyvälle suorituskyvylle.

Lihasvammat ovat yksi yleisimmistä vammamuodoista varsinkin urheilussa mutta myös normaalien liikkujien keskuudessa. Nopean paluun lajiin mahdollistaa normaalin paranemisprosessin kunnioittaminen mutta myös optimaalinen lihasten ja ympärillä olevien kudosten kuormittaminen mahdollisimman tehokkaasti. Kuntoutumisessa on myös erittäin tärkeää monitoroida lihaksen normaalin toiminnan palautuminen sekä voimatasojen ja lihaspituuden normalisoituminen. Tutkimusten mukaan suurin riskitekijä uusinvammalle on edellinen vamma ja miten urheilija/liikkuja on siitä kuntoutunut/kuntoutettu. Tästäkin syystä on erittäin tärkeää saavuttaa halutut kriteerit, jotta tarpeettomilta uusintavammoilta vältyttäisiin.

knee_extension

legcurl_OWNPAGE

pic4

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi