THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

SPORTO on urheilijan tukena lähellä ja kaukana. Urheilijan seurannassa ja monitoroinnissa voidaan käyttää esim. Mbody tuotteiden avulla tapahtuvaa monitorointia joiden avulla myös etänä annettava konsultaatioapu on mahdollista. Urheilijan harjoittleun tueksi SPORTO suosittelee luotettavia ja turvallisia harjoitusvälineitä joilla taataan turvallinen ja tehokas harjoittelu.

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi