THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

SPORTON hoitokonsepteissa yhdistyy vankka tieteellinen tutkimusnäyttö sekä alan parhaat harjoituslaitteet harjoitteluun ja sen monitorointiin. SPORTO seuraa aktiivisesti maalimalla tapahtuvaa kehitystä kuntoutusprosesseissa ja kehittää omaa toimintaansa sen mukaan. Tämä takaa jatkuvan korkean laadun ja hyvät hoitotulokset.

Kriteeripohjaiset systemaattiset lähestymistavat seuraaviin asioihin:

  1. Polvi
  2. Etu-/takareisi
  3. Akillesjänne/nilkka
  4. Alaraaja

Esimerkki: Eksentrisen harjoittelun vaikuttavuus tendinopatian kuntoutuksessa


Eksentrisestä harjoittelusta on useiden yksittäisten tutkimusten perusteella todettu olevan hyötyä akilles- ja patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa (Alfredson & Lorenzon 2000; Bahr ym. 2006; Bernhardsson ym. 2011; Jonsson & Alfredson 2005; Knoblockin 2007; Purdam ym. 2004; Young ym. 2005; Öhberg, Lorentzon & Alfredson 2004), mutta näyttö menetelmän vaikuttavuudesta on osin ristiriitaista. Hyvistä tutkimustuloksista huolimatta Wasielewskin & Kotskon (2007) katsauksen mukaan eksentrisen harjoittelun paremmuutta muihin terapeuttisen harjoittelun muotoihin ei ole pystytty kiistatta osoittamaan. Osassa tutkimuksista tutkimusmenetelmällinen laatu on heikko, koska tutkimuksista puuttuu kontrolliryhmä (Fahlström ym. 2003; Knokblock ym. 2007; Stanish ym. 1986; Öhberg & Alfredson 2004) tai tutkimuksia ei ole satunnaistettu (Alfredson ym. 1998; Purdam ym. 2004). Näyttöä eksentrisen harjoittelun vaikuttavuudesta olkapään jänteiden tendinopatiaan on toistaiseksi niukasti ja tutkimuksia sen suhteen kaivataan lisää (Hahn ym. 2010).

Eksentrisen harjoittelun on Sussmilch-Leitchin ym. (2012) meta-analyysissä todettu olevan yksi vaikuttavimmista akillesjänteen tendinopatian kuntoutukseen käytetyistä fysioterapiamenetelmistä. Tutkimuksilla on saatu todisteita akillesjänteen eksentrisen harjoittelun positiivisesta vaikutuksesta lähinnä sen keskiosan tendinopatiassa (Alfredson ym. 1998; Alfredson & Öhberg 2004; Kingma ym. 2007; Magnussen ym. 2009; Vos ym. 2007). Yhtä vakuuttavia tuloksia ei ole saatu insertionaalisen akillestendinopatian kohdalla (Fahlsröm ym. 2003; Knoblock ym. 2007). Meyer, Tumilty & Baxter (2009) eivät pystyneet osoittamaan kirjallisuuskatsauksessaan akillesjänteen ei-insertionaalisen tendinopatian kohdalla ensisijaista harjoitteluannosta.

Patellajänteen tendinopatian hoidossa eksentrinen harjoittelu on vaikuttavin käytetyistä aktiivisista harjoittelumuodoista Larssonin ym. (2012) mukaan. Eksentrisestä harjoittelusta on saatu hyviä tuloksia etenkin proksimaalisen patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa (Purdam ym. 2004; Visnes & Bahr 2007; Young ym. 2005). Kuormitustavan, vastuksen, frekvenssin ja harjoitteluannoksen määrittämiseksi tarvitaan kuitenkin lisää tutkimuksia (Larsson ym. 2012). Myös erilaisten harjoitusmuotojen, esimerkiksi venyttelyn, yhdistämisestä eksentriseen harjoitteluun voi olla hyötyä (Dimitrios, Pantelis & Kalliopi 2012).

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi