THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

SPORTO urheiluklinikka on kokonaisvaltainen ratkaisu esim. kuntoutuslaitoksen tai kuntosalin yhteyteen. Urheiluklinikka pitää sisällään tarvittavat harjoitusvälineet, monitoroinnin ja sisällöllisen koulutuksen teemaan liittyen.

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi