THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

MIKSI EKSENTRISTÄ HARJOITTELUA?

" Olen vakuuttunut, että tämä tehokas harjoittelumetodi, saa urheilijat juoksemaan kovemmin, jos sitä käytetään viisaasti.”

- Håkan Andersson, Ruotsi (Maajoukkueen juoksuvalmentaja)

LIHASKASVUN OPTIMOINTIIN TARVITAAN EKSENTRISTÄ LIHASTOIMINTAA!

Ihmisen lihakset on suunniteltu kiihdyttämään ja jarruttamaan liikettä, jatkuvaan tapahtuvalla nopeus- ja lihaspituusmuutoksella. Tätä tapahtuu kaikessa urheilussa ja normaali elämässä,  mikä korostuu nHANCE laitteilla harjoiteltaessa.

RAJATONTA TEHOA - KÄYTTÄJÄN TUOTTAMANA.

nHANCE ™ laitteet ovat ihmisen tehostamia kuntolaitteita, jotkaa toimii kuin käänteinen lasten jojo. Laitteet muuntaa ja varastoi energiaa, mikä on tuotettu konsentrisen llihastyön avulla, ja vapauttaakseen sen eksentrisessä vaiheessa. Energia varastoidaan ja käytetään kun ns. vauhtipyörän akselin ympäri pyörivä hihna liikkuu edestakaisin käyttäjän toimesta. Kun käytetty teho ja voima kasvaa, enemmän energiaa varastoituu vauhtipyörään ja sitä voimakkaampi vastus saadaan aikaiseksi; "MItä enemmän käytät voimaa, sitä enemmän saat takaisin"!
Koska laitteilla tehtävässä liikkeessä ei ole "jarrutuskohtaa", voima määrä joka niillä voidaan tuottaa, on rajaton ja riippuvainen enemmänkin harjoittelijan voimasta ja yrityksestä. MItä kovempi työteho on, sitä suurempi on voima. Kaikilla nHANCE -laitteilla, saadaan aikaan eksentrinen (negatiivinen) ylikuormitus, myös kaikkein pisimmillä lihaspituuksilla, joilla lihakset tuottavat eniten voimaa. nHANCEN laitteilla harjoittelija voi toteuttaa räjähtävää harjoittelua, pääpaino nopeudessa ja tehossa, tai sitten kovaa voimaharjoittelua, lisäämällä inertiaa.

TARKKA MONITOROINTI JA TURVALLINEN HARJOITTELU!

monitoring

Kaikki nHANCE™ laitteet on suunniteltu siten, että niillä tehtävää harjoittelua voidaan monitoroida ja näin ollen antaa välitöntä palautetta harjoituksen aikana. Tämä pystytään tekemään sensoreilla, jotka monitoroi vauhtipyörän liikettä, mikä mahdollistaa tehon mittaamisen tarkasti.

Vaikka laitteilla pystytään tuottamaan todella paljon tehoa, on ne kuitenkin todistetusti erittäin turvallisia käyttää. Laitteita on käyttänyt huippu-urheilijat ja urheilujoukkueet ympäri maapallon jo vuosia, ja ne on perusteellisesti validoitu kliinisessä käytössä ja tieteellisissä tutkimuksissa.

Monivuotisessa tutkimuksessa, johon osallistui yli 10 000 ihmistä, harjoitellen yhteensä yli 100 000 harjoitusta nHANCE laitteilla, ei aiheutunut yhtään vakavaa lihasvammaa tai loukkaantumista. nHANCE laitteilla harjoiteltaessa progressiivisesti, lihaskipu ja ylirasitus oireet ovat minimaalisia.

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi