THOSE WHO THINK THEY HAVE NO TIME FOR EXERCISE

WILL SOONER OR LATER HAVE TO FIND TIME FOR ILLNESS.

- EDWARD STANLEY

SPORTO alaraajakonsepti on kokonaisvaltainen alaraaja-analyysi. Analyysi koostuu selvitettävistä esitiedoista, vammahistoriasta ja kartoituksesta missä kartoitetaan urheilijan tai liikkujan "heikkoja" lenkkejä, joihin keskittymällä suorituskyvn parantaminen mahdollistuu. Yksi suurimmista riskitekijöistä vammautumiseen on edellinen vamman ja miten siitä on kuntoutunut tai kuntoutettu. Tästä syystä taustahistorian selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdolliset puolierot, lihasepätasapaino tai ns. vuotokohdat saadaan selvitettyä. Harjoittelun seurannassa on tärkeää harjoittelun monitorointi ja tavoitteet mihin ollaan tähtäämässä. Alaraajan toiminta koostuu monesta eri tekijästä, joten sen analysoiminen vaatii yleensä myös videoanalyysiä kartoituksessa ja arviointia kehon toiminnasta kokonaisvaltaisesti. Monitorointia voidaan tehdä myös etäyhteyden avulla Mbody tuotteilla, mikä helpottaa urheilijan seuraamista todellisessa toimintaympäristössä ja mahdollisesti lajinomaisessa suorituksessa. Alaraajakonseptissa voidaan hyödyntää kaikkia SPORTON teknologiakumppaneiden harjoitusvälineitä, joilla taataan turvallinen ja tehokas harjoittelu, sen seuranta ja harjoiteprogressio ja sitä kautta kehityksen jatkuminen

Squat_OWNPAGE

SPORTO - High Performance

Finnish expert organization helping you to enhance your performance, prevent injuries and speed up rehabilitation. Our core values are based on latest research and evidence. We are just for you.

Contact us

  •   Address: Microkatu 1, 70210 Kuopio

  •   Phone: +358 (0) 44 0670136

  •   Email: sales(at)sporto.fi